KOÇLUK

Yaşam alanlarımızda (İş, aile, sağlık, kariyer, sosyal hayat, ilişkiler ..vb.) zaman zaman memnuniyetsizlikler yaşayabilir, yorgun düşebiliriz. Bulunduğumuz yer ile olmasını istediklerimiz arasındaki fark yaşam memnuniyetimizin belirlenmesindeki en belli başlı unsurlardan biridir. Koçluk, hayallerin ulaşılabilir hedeflere dönüşmesini sağlayan, kişinin içindeki kaynaklara ulaşmasını destekleyen bir süreçtir.

Her birey doğuştan gerekli olan tüm potansiyele ve becerilere sahiptir. Bu sebeple kaynakları dışarıda aramak yerine, koçluk içeriden dışarıya doğru çalışır ve bireyin eşsizliğine dayanır. Kendi kaynaklarına dönen bir kişi için, değişim ve dönüşüm başlar. Koçluk bu sebeple bir değişim, dönüşüm ve gelişim yolculuğudur.

Koçluk süreci, kişinin arzuladığı hayatı yaratması yönünde güç veren, amaca yönelik bir yolculuktur. Koç, kişiyi bir bütün içinde görür ve kişinin seçtiği yolda onun cesaretle yürümesini sağlar. Koç kişinin potansiyelini ortaya çıkarmasını sağlayan bir yol arkadaşıdır ve kendini gerçekleştirmesine ışık tutar, onu destekler.

Yaşam Koçluğu

Yaşamın her alanına dokunan, yaşamı bir bütün olarak ele alan bu koçluk sürecinde, kişinin hayatını daha tatmin seviyesi yüksek, daha kaliteli daha dengeli ve ahenk içinde sürmesi desteklenir. Yaşam koçluğu bir ömür boyu kişinin yaşamına yansımaları olan bir koçluktur. Kişinin koçlukla birlikte özümsediği yaşam biçimi, ilişkilerini, yaşam şeklini, hayata bakış açılarını ve hayatın her alanındaki varlığını olumlu yönde etkiler.

Yönetici Koçluğu

Yönetici seviyesinden beklenen yetkinlikler doğrultusunda, yöneticinin güçlü ve gelişime açık alanlarını keşfetmesi, kendini geliştirmesi, kurumsal hedeflerle uyumlu olacak şekilde performansını arttırması üzerine kurulu, kişiselleştirilmiş bir koçluk sürecidir.

Kariyer Koçluğu

Kişinin kariyer seçimlerini ve kariyer hedeflerini netleştirmesini, güçlü yönlerini ve kendisini daha iyi keşfedebildiği bir alan yaratılmasını sağlayan ve seçimleri doğrultusunda kariyer hedefine ulaşabilmesini destekleyen bir koçluk çeşididir. Eğitim hayatından başlayan bir süreçtir.

Her ne kadar koçluğun çeşitleri olsa da, zaman içinde koçluk görüşmeleri gündem ve danışan (koçluk alan kişi) ihtiyaçları doğrultusunda iç içe geçebilir. 

Koçluğa İhtiyaç Duyduğumu Nasıl Anlarım?

  • Yaşam kalitemi arttırmak,
  • Stres seviyemi azaltmak,
  • Özgüvenimi arttırmak,
  • Kariyer planımı oluşturmak,
  • Dengemi bulmak,
  • Hedeflerime ulaşmak,
  • Değişim (iç/dış), dönüşüm,
  • Yetkinlik gelişimi, performans artışı,
  • Yaşam / iş hayatı tatminimi yükseltmek,

İstiyorum diyorsanız koçluk yardımcı olacaktır.

Koçluk Süreci Hakkında

İlk görüşme kimya görüşmesidir. Kimya görüşmesi, koçun ve danışanın tanışması, koçluk görüşme sürecini ve süreç hedeflerini tasarladıkları alandır. Kimya görüşmesi ücretsizdir. Koç ve danışan koçluk sürecine başlayacaklarına kimya görüşmesi esnasında birlikte karar verirler.

Koçluk süreci çoğunlukla 10 seanslık görüşmeler halinde tasarlanır. Görüşme sıklığı, danışanın ihtiyaçları ile doğru orantılıdır.