MINDFULNESS

Mindfulness’ın Türkçe’de tam kelime karşılığı bulunmamaktadır. Bazı kaynaklar Mindfulness’ı “bilinçli farkındalık” veya yalnızca “farkındalık” olarak çevirmektedirler. Kökene baktığımızda bir Hint sözcüğü olan sati kelimesinin tercümesidir. Sati, farkındalık, dikkat ve hatırlama anlamlarını taşır. Öte yandan mindfulness için Japonca’da kullanılan karakter zihin ve kalp sözcüklerini birleştirdiği için “kalpten gelen farkındalık” olarak nitelendirilir.

Mindfulness’ın en yaygın resmi tanımlarından birini yapmak gerekirse;

Mindfulness, kişinin o anda, dıştan veya içten gelen uyarıcıları yargılamadan, eleştirmeden, merak, anlayış, şefkat ve kabullenicilikle izlediği bir zihinsel süreçtir. (Erden, 2018)

Dikkatin bilerek ve isteyerek şimdiki ana yöneltilmesine ve yaşanılanların yargılamadan ve oldukları gibi kabul edilmesine dayanan farkındalık halidir. Anda yaşanılanların içinde içsel ve dışsal tüm duyumlar yer alır. Farkındalık hali bütün bu duyumlara deneyimsel, amaç doğrultusunda ve yargısızca tanıklık etmemizi ve onları kabul etmemizi sağlar.

Deneyimsel : Doğrudan şimdiki anda yaşanan deneyimlere odaklanmaktır.

Amaç doğrultusunda : Bilerek ve isteyerek.

Yargısızca : Yaşanılanları o anda olup bittiği halleriyle görebilmek ve kabul edilebilmektir.

Mindfulness yaşam biçiminde yaptığı değişimlerle;

 • Kalp krizi riskini azaltır.
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
 • Yaşlanma etkisini azaltır.

Mindfulness beynin yapısında yaptığı değişimlerle;

 • Stres ve gerginliği azaltır.
 • Anksiyeteyi, depresyonu ve bağımlılıkları azaltır.
 • Duygusal dayanıklılığı arttırır.
 • Tükenmişlik hissini azaltır.
 • Şefkat duygusunu geliştirir.

Mindfulness becerilerin gelişimini sağlar ve yeni yetkinlik kazanımları için alan açar.

 • Problem çözme ve karar alma becerilerini geliştirir.
 • Yaratıcılığı arttırır.
 • Dikkat ve konsantrasyonu yükseltir böylelikle performansta belirgin bir artış gözlemlenir.
 • İletişim becerilerini ve empatiyi geliştirir.

Mindfulness doğu ve batı sentezi ile harmanlanmış, eski zamanlardan günümüze gelen ve günümüzde geliştirilerek tüm herkese açılan özünde bir yaşam biçimidir. Bu yaşam biçimi donanımı her ne kadar hepimizin içinde var olsa da, kullanılmadığı için varlığı fark edilmez. Mindful yaşam becerileri bir kez hatırlandığında ve hayata tam olarak adapte edildiğinde, zihnin aktif halinden dingin haline geçebilir ve yaşam kalitemizi, mutluluğumuzu arttıran bir dizi iyi olma halinin içinde buluruz kendimizi.

Tüm bu becerileri, araçları, sistematik olarak bir yöntem halinde sunan Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Programı hayatınızı size geri verir.

Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Programı

MBSR, Tıp Doktoru Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn tarafından 1979’da geliştirilmiş ve Massachusetts Universitesi (University of Massachusetts – UMASS) Tıp Fakültesinde hayata geçirilmiştir. Program uygulamaya ilk başlandığında kronik ağrı şikayeti olan hastaların ağrı ile olan ilişkilerini değiştirerek, daha az ağrı yaşamasını sağlamak üzerine çalışmıştır. Alınan faydalı sonuçlar ile MBSR programı hastane ortamı dışına açılarak, stres, fiziksel rahatsızlık, ruhsal zorlayıcı durumlar içinde olan kişilere de sunulmuştur.

MBSR programı zorlayıcı durum ve duygularla baş edebilmemizi sağlayan beceri ve tutumları içerir. Bu beceriler bütününü hayatımıza entegre etmek, fiziksel semptomlar ve zor duygularla mücadele ederken bize dayanabilecek güçlü bir kaynak sağlar.

MBSR programına katılanların 8 haftanın sonunda beyninde fiziksel değişim yaşandığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

  Program Hakkında

 • Grup çalışmasıdır.
 • Gruplar en az 6, en fazla 15 kişiden oluşur.
 • Haftada 2,5 saat olmak üzere toplam 8 hafta ve 6 saatlik bir uygulama seansı içermektedir.
 • Her seansa katılım beklenir.
 • Online ya da yüz yüze yapılabilmektedir.

Program Süresince;

 • Çeşitli mindfulness pratikleri,
 • Fiziksel hareket farkındalığı uygulamaları,
 • Meditasyon ses kayıtları,
 • Program kitapçığı,
 • Oturumlar arasında ilham veren paylaşımlar, hatırlatmalar,
 • Düzenli ev uygulamaları paylaşılır.

   Başvuru

 • Başvuru formu doldurulur.
 • Ön görüşme yapılır ve programa katılıma eğitmen ve katılımcı birlikte karar verirler.
 • Güncel programlara eğitimler sayfasından ulaşabilirsiniz.

  Sertifika

 • 8 Haftalık Programı tamamlayan katılımcılara program sonunda verilecek sertifika, uluslararası geçerliliği olan akredite bir belgedir.
 • Bu sertifika ile MBSR Eğitmeni olmanın ön koşullarından biri tamamlanmış olur.

MBSR Programı Kimler İçindir?

 • Günlük yaşamda bizi zorlayan duygu ve durumlarla ustaca ve bilgece baş etmek isteyen herkes için uygundur.
 • Bu programın katılımcısı olmak için herhangi bir ön koşul (meditasyon uygulayıcısı olmak, ruh sağlığı alanı çalışanı olmak, klinik tanıya sahip olmak, yaş, cinsiyet) yoktur.